E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde layık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusunda genel görüşme münasebetiyle
1 11 303:305
1 14 529:535
2 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 31 arkadaşının, öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 11 275:278
3 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, yükseköğretim kurumlarında bazı öğretim üyelerinin kılık kıyafet konusunda davranışları hakkındaki gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 14 495:496
4 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Lise Mezunlarına Meslek Edindirme (LİMME) Projesini iptal kararının hatalı olduğuna ve konunun yeniden incelenmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 41 398:402
5 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 51 509:521 528:530 614
6 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 285, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
9 64 185:186
7 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 19 arkadaşının, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Teknisyen Okulu, Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Tekniker Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, Yüksek Teknik öğretmen Okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 70 87
8 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 285, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
10 71 143 156:158 195:196
9 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İnsan Haklarını inceleme Komisyonunun 1992/2 Esas Numaralı Raporu münasebetiyle
11 77 150:153
10 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın öğrenci Affı ile İlgili Kanun Teklifi, Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 79 369:371
11 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Anadolu Liseleriyle özel okulların durumlarına ve Anadolu liselerine giriş sınav sorularının çalınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 80 388:391
12 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 91 446:447
13 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'in; Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Milletvekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 13 Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşının, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ile 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkadaşının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Aynı Konudaki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
15 93 36 58 134
14 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kastamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
21 29 134:136 161 175
15 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Öğretmenler Günü nedeniyle günün anlamına ve öğretmenliğin ve eğitimin önemine ilişkin
21 30 217:220
16 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milli Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1991 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 49 84:95
17 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Koalisyon Hükümeti tarafından yapılan inşaat ihalelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 58 16:18
18 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 69 52:53
19 Söz Alanlar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
35 97 111:113
20 Gündem Dışı Konuşmalar KÖKSAL TOPTAN (BARTIN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, bazı üniversitelerde başörtüsünden dolayı verilen cezalara ve bu konudaki uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 98 161:163