E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, orman yangınlarıyla mücadele konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 4 568:569
2 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Nevşat Özer ve 39 arkadaşının, ormanların tahrip edilmesine yol açtığı ve bazı çevrelere ve kendisine çıkar sağlayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Orman Bakanı Hasan Ekinci hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 17 283:290
3 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Orman Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 48 487:492
4 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletmesi Şefliğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin sorusu münasebetiyle
58 95 484
5 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 893:898 903:904
6 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım. Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
82 87 56:58
82 89 217:218 220
82 90 270:271 285
93 144 47:50
93 147 339
7 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekilli Adil Aydın ve 3 Arkadaşının 6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Kanununun Birer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları münasebetiyle
90 133 394:398 403:404
8 Söz Alanlar HASAN EKİNCİ (ARTVİN) (ORMAN BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğlu ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'in; 2924 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 18 360:361 380