E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN AKYOL (BARTIN) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın;Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
93 147 370:372