E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : SHP Grubu adına Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Seyfi Oktay ile Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
68 17 205:209
2 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 57 97:105 109 111:115
3 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, bazı basın organlarında yer alan, kendisiyle ilgili haberlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 62 10:12
4 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul İli İçme Suyu Havzalarının Korunması Hakkında Kanun Teklifinin (2/694) doğrudan gündeme alınması münasebetiyle
77 65 236:238
5 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, tabiî afetlerin yol açtığı zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 68 11:12
6 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, kış şartları nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ulaşım sorununa ve bölgedeki göçe ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 69 90:91
7 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallelerdeki heyelan tespit çalışmalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
78 69 146:147
8 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekele ait şişe ve etiketlerin piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
78 69 134:135
9 Söz Alanlar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnak Valisine ilişkin sorusu münasebetiyle
78 69 144
10 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL ÇULHAOĞLU (İZMİR) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, 18 Ocak 1993 tarihinde Bayburt İli Üzengili Köyünde meydana gelen çığ felaketinin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 3 339:342