E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 20 281:292
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın, Kültür Bakanı Başkanlığında bir heyetle Türkmenistan'a yaptıkları resmî ziyarette edindikleri izlenimlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 22 425:427
3 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Cezayir'deki son siyasal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 26 663
4 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
3 29 114
5 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Balkanlarda bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler ve bu cumhuriyetlerde yaşayan Müslümanların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 29 108:109
6 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Rusya Federasyonuna yaptığı resmî ziyarete ve bu ülke ile diğer bağımsız cumhuriyetlerdeki temaslarına ilişkin
3 29 83:87
7 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Irak'a uygulanan ambargonun, Irak halkının beslenmesi ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile, Almanya'daki Türk işçileriyle bazı Alman Vatandaşlarının ortak olduğu İncebel Tatil Köyü yazlıklarının durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 29 104:105
8 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Son günlerde yaptığı dış temaslara ilişkin
3 31 242:247
9 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yaptığı konuşmalarda ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşün kendisine atfolunması nedeniyle açıklaması
3 31 253:254 260:262
10 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ordu Milletvekili Cavit Sadi Pehlivanoğlu'nun, Azerbaycan- Ermenistan ihtilafı, Yukarı Karabağ sorunu ve doğabilecek sonuçların Türk âlemi açısından önemi ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 41 405:408
11 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Aksaray Milletvekili İsmet Gür'ün, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ bölgesine yönelik Ermeni saldırılarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
4 42 456:457
12 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesin hesabı münasebetiyle
7 55 393:411 417:421 423:424
13 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili M.İstemihan Talay'ın, Türkiye'nin, yeni Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 65 229:231
14 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Avrupa'nın geleceği konulu toplantıda edindiği izlenimlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 65 236
15 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yurt dışına yaptığı resmî ziyaretlere ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın ülkemize yaptığı ziyaretlerin önemine ilişkin
9 65 193:200
16 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, bağımsızlığını ilan eden Makedonya ve Bosna-Hersek'in büyük sıkıntılar içinde olduklarına ve bu ülkelere yardım konusunda Hükümetin acil tedbirler alması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 72 248:250
17 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek'te meydana gelen olaylara ilişkin
11 78 203:208
18 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Karabağ, Nahcivan ve Bosna- Hersek'teki olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 78 236:239
19 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İleri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle
11 78 223:227
20 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
14 89 180:185
21 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin, Kıbrıs ve Bosna-Hersek konulan başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 94 30:34
22 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500. yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu münasebetiyle
17 2 38
23 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, geleceğin Avrupa'sını kurma çalışmaları ile Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında izlemesi gereken yeni politikalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 12 343:346
24 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in, Kuzey Irak'ta Federe Kürt Devleti kuruluşunun açıklanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 12 337:339
25 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların milli dış siyasetimize ve milli güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98. , İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu veSHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. , içtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarı
18 12 378:380
26 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Ermenistan ile ilişkilerde milli menfaatlara zarar verici bir politika izleyerek Türkiye'nin dış itibarını sarstığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel Hükümeti hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
20 21 48:54
27 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticari ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Genel Kurulun 4.11.1992 tarihli ve 22. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
20 25 336:339
28 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Tunç Bilget'in, 25. Birleşimde, Avrupa Parlamentosunun, Türkiye ile ilgili olarak aldığı vahim kararlar konusunda yaptığı gündem dışı konuşması dolayısıyla
20 26 404:406
29 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türkiye-AT Ortaklık Konseyinin son toplantısı ve Batı Avrupa Birliğiyle ilişkiler konusunda
20 26 370:375
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması
20 26 396:401
31 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Somali'de güvenli bir ortamın tesisini Öngören 794 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını desteklemek; Bosna-Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaştırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak üzere; lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdirve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
22 36 248:259
32 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 48 653:670 676:678
33 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına, izin verilmesine dair Başbakanlık Tezkeresi münasebetiyle
26 51 384:390 422:426
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın, kendisinin yapmış olduğu konuşmayı saptırdığı nedeniyle
26 52 694:698
35 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, dış politika ve Kıbrıs konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 63 9:12
36 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Ermenistan'a yapılan yardıma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 63 21:27
37 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Bosna-Hersek'teki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 64 89:93
38 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda Genel Kurulun 8.6.1993 tarihli 109. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
36 112 397:402
39 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 115 15:22
40 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı görüşün kendisine atfolunması nedeniyle
37 115 23:24
41 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Yurt dışındaki bazı temsilciliklerimize vaki saldırılar konusunda
37 117 214:216
42 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasına ve bu konuyla ilgili bütün kararları almada ve gerektiğinde harekâtı sona erdirmede Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
37 117 250:253
43 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Amerika Birleşik Devletlerince Bağdat'a yapılan son füze saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 118 277:279
44 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Azerbaycan'daki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
37 120 419:422
45 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle
40 7 113:117
46 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken politikalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/36) ile,
40 7 79:82
47 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) münasebetiyle
40 7 79:82
48 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35),
40 7 79:82
49 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34),
40 7 79:82
50 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Azerbaycan la ilgili izlenen dış politikaları değerlendirmek ve izlenmesi gereken yeni politikalar konusunda Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) ve,
40 7 79:82
51 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Kafkasya'da Rus askeri, varlığının artırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 15 128:130
52 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izin kararının amaçlan dışına çıkarak Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonunda görevli Türk birliğini takviye etmeye hazırlanıp milli menfaatlerimize ters düştükleri iddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 20 45:51
53 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 50 691:701 708:709
54 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde Konuşlandırılan Çok uluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
50 58 405:410 438:442
55 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Brüksel'de Türk işçileriyle PKK'lılar ve Belçika polisi arasında meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 59 541:543
56 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bosna-Hersek'te cereyan eden son aylardaki olaylar 'hakkında gündem dışı açıklaması
57 88 240:249
57 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü atfetmesi nedeniyle
59 98 342:347
58 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kıbrıs'taki son durumun tespiti ve izlenecek politikaların tayini amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 98 310:317
59 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, ileri sürmüş olduğu farklı bir görüşü atfetmesi nedeniyle
59 98 343:346
60 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 30 Haziran 1994 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
62 116 590:594 611:615
61 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Boğazlarla ilgili deniz trafiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
63 118 96:100
62 Söz Alanlar HİKMET ÇETİN (GAZİANTEP) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
63 123 673