E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FUAT ÇAY (HATAY) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay'ın, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Hükümete sataşması nedeniyle
96 20 58:59