E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Tahtalı Barajı çevresindeki, Bulgaristan'dan göç eden soydaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
66 7 98:101
2 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Tokat'ta bazı köylerin, PTT, yol, su, okul ve sağlık hizmetleri konusundaki problemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
66 9 332:339
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın Hükümeti acizlikle suçlaması nedeniyle
66 9 360:362
4 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, bazı yerleşim merkezlerindeki sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 12 288:291
5 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 29 Arkadaşının, Maliye Bakanlığının ve Dolayısıyla Devletin Malî Kaynaklarını Partizanca Kullanarak Siyasî Menfaat Sağladığı ve Siyasî Baskı Yaratmak Suretiyle Görev ve Yetkilerini Kötüye Kullandığı İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
71 36 558:566
6 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Başbakanın Refah Partisi ile ilgili demecine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 42 596:605
7 Söz Alanlar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 552:557
8 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un farklı bir görüşü Hükümete atfetmesi nedeniyle
77 65 247
9 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı'nın, Köy Hizmetlerinde çalıştırılan geçici işçilerin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 110 211:213
10 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun, Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
87 117 255
11 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ali Er'in, kamu kurumlarında çalıştırılan geçici işçiler ile açıklanması gereken buğday taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
88 123 345:351
12 Gündem Dışı Konuşmalar ESAT KIRATLIOĞLU (AHMET ESAT KIRATLIOĞLU) (NEVŞEHİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halît Dumankaya'nın, özelleştirme konusuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 13 622:624