E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, İller Bankasınca yürütülen şehir ve kasabalar içme suyu yatırımlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 106 273:274
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Van ve Bitlis'te meydana gelen su baskınlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 111 299
3 Söz Alanlar ERMAN ŞAHİN (MUĞLA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 112 Arkadaşının, Van Gölünde meydana gelen yükselme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 Arkadaşının, Van Gölünde su seviyesinde meydana gelen yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
91 138 287:291