E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekili Mustafa Bahri Kibar'ın, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ile Makam Şoförü Polis Memuru Vedat Dilmaç'ın teröristlerce şehit edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 12 373:375
2 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 15 561:562
3 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 17 26:27
2 17 51:52
4 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, ülkemizdeki Çekiç Güç ile ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 18 81:84
5 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 21 370:377
6 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 61 639:659
7 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
10 74 465:469
11 75 57:61
8 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 80 428:432
9 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Biliksel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 92 549:551 557:558 562
10 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin, Kıbrıs ve Bosna-Hersek konuları başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 94 89:101
11 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek ve Kıbrıs konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 4 161:162
12 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul-Küçükçekmece Belediye Başkanına ilişkin sorusu
18 8 63:64
13 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan,Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli ve 12. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
19 14 45:53
14 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yıl; Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 52 700:714
15 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Kopenhag'ta yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında Bosna-Hersek konusunda alınan kararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 56 351
16 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Irak'ın güneyinde ve kuzeyinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin
27 56 319:324
17 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, ABD ve müttefiklerinin Irak'la ilgili operasyonlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 57 446:447
18 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bağdat'ta, kaldıkları El Reşid Otelinin bombalanmasına; İncirlik Üssünün Irak'a karşı kullanılmasına ve Türkiye'nin tarihi misyonundaki yerini almasının beklendiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 58 12:13
19 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 225
20 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana gelen gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 87 274:277
21 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
34 90 62:66
22 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
34 92 217:221
23 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 250:251
24 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4.1993tarihli 90. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
34 95 395:398
25 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 95 348:353
26 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin sorusu dolayısıyla
35 99 315
27 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddi zararlarını ve sorumlularının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Meclis ar
38 123 102:103