E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Alman Parlamentosu İçişleri Komisyonunda Türkiye üzerine yapılan genel görüşmeye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 91 326:328
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yaptığı gezileri hakkında ve Bosna Hersek konusunda gündem dışı açıklaması
84 97 10:16
3 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 99 255:256
4 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Hollanda'da yapılan PKK terör toplantısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 100 342:344
5 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türkiye hakkında kararına ilişkin
85 107 373:375
6 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : RP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Tek Yanlı Verilen Tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine Sokmaya Çalışarak Ülkeyi Ekonomik Bakımdan Tahribe, Siyasî Bakımdan Bağımsızlığını Terke Sürükledikleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
85 107 426:429
7 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
90 130 56:59 75:77
8 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
91 136 62 78
9 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 Arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 Arkadaşının, Bosna-Hersek'te yaşanan soylarım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
92 143 422:426