E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (BAŞBAKAN VEKİLİ) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında Genel Kurulun 10.6.1993 tarihli 111. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
36 114 524:531
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (BAŞBAKAN VEKİLİ) : Başbakan Vekili Erdal İnönü'nün, Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
37 117 255:256