E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ordu Milletvekili Mustafa Bahri Kibar'ın, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ile Makam Şoförü Polis Memuru Vedat Dilmaç'ın teröristlerce şehit edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 12 373:375
2 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 15 561:562
3 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 17 26:27
2 17 51:52
4 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, ülkemizdeki Çekiç Güç ile ilgili gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 18 81:84
5 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 21 370:377
6 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 61 639:659
7 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 335:337
8 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 30 arkadaşının, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesindeki olayları durdurmak için alınması gereken tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
10 74 465:469
11 75 57:61
9 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 80 428:432
10 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Biliksel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 92 549:551 557:558 562
11 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin, Kıbrıs ve Bosna-Hersek konuları başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 94 89:101
12 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bosna-Hersek ve Kıbrıs konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 4 161:162
13 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul-Küçükçekmece Belediye Başkanına ilişkin sorusu
18 8 63:64
14 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİ) : Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Kıbrıs'taki taraflar arasında yapılması kararlaştırılan ikinci tur görüşmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 9 112:114
15 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili M, Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan,Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 7.10.1992 tarihli ve 12. Birleşimde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
19 14 45:53
16 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yıl; Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 52 700:714
17 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Kopenhag'ta yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında Bosna-Hersek konusunda alınan kararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 56 351
18 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Irak'ın güneyinde ve kuzeyinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin
27 56 319:324
19 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, ABD ve müttefiklerinin Irak'la ilgili operasyonlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 57 446:447
20 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bağdat'ta, kaldıkları El Reşid Otelinin bombalanmasına; İncirlik Üssünün Irak'a karşı kullanılmasına ve Türkiye'nin tarihi misyonundaki yerini almasının beklendiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 58 12:13
21 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 225
22 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana gelen gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 87 274:277
23 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
34 90 62:66
24 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
34 92 217:221
25 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 250:251
26 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (SHP GENEL BAŞKANI MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 290:292
27 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4.1993tarihli 90. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
34 95 395:398
28 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 95 348:353
29 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin sorusu dolayısıyla
35 99 315
30 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (BAŞBAKAN VEKİLİ) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında Genel Kurulun 10.6.1993 tarihli 111. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
36 114 524:531
31 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (BAŞBAKAN VEKİLİ) : Başbakan Vekili Erdal İnönü'nün, Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
37 117 255:256
32 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas İlimizde meydana gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddi zararlarını ve sorumlularının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Meclis ar
38 123 102:103
33 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in kendisine sataşması nedeniyle
43 25 57:58
34 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Cumhurbaşkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle, SHP Grubu adına
47 39 61:64
35 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Aralık 1993 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, SHP Grubu adına
50 58 417:421
36 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Bir üniversite öğretim üyesinin, yazdığı kitap sonucunda, mahkemece cezaya çarptırılmasına ilişkin
51 65 301:302
37 Üyelerle İlgili İşler ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
53 74 279
38 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İsrail Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu resmi davetlisi olarak, bir Parlamento heyetiyle gittiği İsrail gezisine ilişkin
62 112 59:61
39 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 30 Haziran 1994 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, SHP Grubu adına
62 116 599:602
40 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : TBMM Dışişleri Komisyonu adına gerçekleştirilen Irak ve Ürdün gezisine ilişkin
64 128 305:307
41 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI) : 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
66 7 138:139
42 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin grupları adına yaptıkları konuşmalarda şahsıyla ilgili sözlerin gerçekleri yansıtmadığına ilişkin
66 8 310:311
43 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; 4 Aralık 1994 Günü Milletvekili Ara Seçimi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle, SHP Grubu adına
67 12 310:312
44 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Birleşmiş Milletler Teşkilatının 49. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bazı görüşlerine ilişkin
69 23 112:113
45 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : On ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
71 36 496
46 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Cumhurbaşkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle, SHP Grubu adına
75 51 61:64
47 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Adalet Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 623
48 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : Dışişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle, SHP Grubu adına
75 56 958:964
49 Üyelerle İlgili İşler ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) : İzin Verilmesi Hakkında
80 82 345
50 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Alman Parlamentosu İçişleri Komisyonunda Türkiye üzerine yapılan genel görüşmeye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
82 91 326:328
51 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yaptığı gezileri hakkında ve Bosna Hersek konusunda gündem dışı açıklaması
84 97 10:16
52 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 99 255:256
53 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Hollanda'da yapılan PKK terör toplantısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 100 342:344
54 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türkiye hakkında kararına ilişkin
85 107 373:375
55 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : RP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Tek Yanlı Verilen Tavizlerle Türkiye'yi Gümrük Birliğine Sokmaya Çalışarak Ülkeyi Ekonomik Bakımdan Tahribe, Siyasî Bakımdan Bağımsızlığını Terke Sürükledikleri İddiasıyla Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Gensoru Açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
85 107 426:429
56 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün görev süresinin altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
90 130 56:59 75:77
57 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
91 136 62 78
58 Söz Alanlar ERDAL İNÖNÜ (İZMİR) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 Arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ve, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 Arkadaşının, Bosna-Hersek'te yaşanan soylarım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
92 143 422:426