E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar ERCAN KARAKAŞ (MEHMET ERCAN KARAKAŞ) (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyle
83 95 355:356
84 97 48:49
84 99 274
87 115 129:131