E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 48 388:393 399:400
2 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 48 418:420
3 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 50 175:179 183:184
4 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Ceylan ve 49 arkadaşının, bazı kanun ve genelgelere aykırı hareket ederek özel giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına göz yumdukları, Devleti haksız yere zarara uğratmak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240.ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve Devlet bakanları haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 75 34:37
5 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, Türkiye ekonomisinin geçirdiği yapısal değişiklik ile içinde bulunduğu durum ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 75 12:14
6 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 80 395:397
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın kendisine sataşması nedeniyle
14 90 254:255
8 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam-hatip ve müezzin kadrolarına ilişkin sorusu münasebetiyle
17 2 47
9 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 40 223:228
10 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 42 460:465
11 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 42 493:497 503
12 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Eskişehir'de bir din görevlisinin, Alevilerle ilgili olarak yaptığı konuşmaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 54 172:173
13 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan hac kotasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 55 266:267
14 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve O'nun laiklik ilkesine yapılan saldırılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 61 281:283
15 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, laiklik ve Uğur Mumcu'nun cenaze törenine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 63 15:17
16 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, gübre fiyatlarına ve diğer tarım girdilerine yapılan zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 66 284
17 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hükümetin, bugüne kadar yerine getirilmeyen vaatlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 66 276:279
18 Söz Alanlar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 74 396:398 408
19 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Türki cumhuriyetlerde cami yapımı için toplanan paraların kullanımına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 77 297:298
20 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin bazı icraatlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 81 243:244
21 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Başbakan Süleyman Demirel'in bazı denetleme yetkilerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine devretmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 84 108:109
22 Gündem Dışı Konuşmalar EKREM CEYHUN (ERTUĞRUL EKREM CEYHUN) (BALIKESİR) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, bazı özel televizyon yayınlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 107 114:115