E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kültür Bakanlığında son günlerde yoğunlaştığı iddia olunan atamalar ve diğer tasarruflara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 17 14:17
2 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 57 108:119
3 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği günden beri millî kültürümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ederek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 83 178:189
4 Gündem Dışı Konuşmalar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, muhtelif tarihli üç ayrı belgede, üç ayrı imzasının bulunduğuna ve bu konuyla ilgili olarak bir gazetede çıkan makaleye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
14 90 252:254
5 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatları ile milletin temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında gensoru önergesi açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 91 410:419
6 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 51 476:484 492
7 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitaplara ilişkin sorusu münasebetiyle
31 75 82:83
8 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : DYP, ANAP, SHP, RP ve CHP Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 11 arkadaşının, Sivas ilimizde meydana gelen olayların incelenmesi ve zarar gören yurttaşlarımızın maddi zararlarım ve sorumlularının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının, Sivas'ta meydana gelen olayların sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmas
38 123 101
9 Söz Alanlar DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İÇEL (MERSİN)) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ille 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 49 542:549