E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hindistan'daki veba salgınına ve almamız gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 13 381
2 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, sağlık personelinin içinde bulunduğu sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 15 103:105
3 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yeşil kart uygulamasından vazgeçileceği ve Sağlık Bakanlığındaki siyasî baskı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 27 233:235
4 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulunda kıyafetleri nedeniyle kız öğrencilerin eğitimlerinin engellendiği iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
70 27 225:226
5 Söz Alanlar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 720:726
6 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Yeşil kart uygulaması ve sağlık reformuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
77 63 101:103
7 Söz Alanlar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Devlet Memurları Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
77 63 163:165
8 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
81 86 502:504
9 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, mecburî hizmetin kaldırılması ve sağlık hizmetlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 94 196:198
10 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, sağlık meslek lisesi mezunlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 105 223:224
11 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, verem dispanserlerine satın alman röntgen cihazlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
86 112 391:392
12 Gündem Dışı Konuşmalar DOĞAN BARAN (NİĞDE) (SAĞLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 31 Mayısın Dünyada Sigarasız Gün olarak ilan edilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 117 210:211