E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar COŞKUN KIRCA (ALİ COŞKUN KIRCA) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Coşkun Kırca'nın, Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın kendisine sataşması nedeniyle
96 22 302:304