E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar COŞKUN KIRCA (ALİ COŞKUN KIRCA) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstaribul Milletvekili Bülent Akarcalı ile Tokat Milletvekili ibrahim Kumaş'ın Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca'nın yazılı basın açıklamasına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
94 14 644:645
2 Gündem Dışı Konuşmalar COŞKUN KIRCA (ALİ COŞKUN KIRCA) (İSTANBUL) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi înceöz'ün, Irak'a uygulanan ambargo ve bunun Türkiye'ye etkilerine ilişkin
94 14 647:648