E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar CAVİT ÇAĞLAR (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 86 220:223