E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, PTT'nin telekomünikasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi hususunda izlenen politikalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 5 606
2 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 635
3 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimlinin, Karaman İlinin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 623:624
4 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 629:630
5 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nevzat Özer'in. Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 632:633
6 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 640
7 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Isparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
39 5 638
8 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, şeref salonları (VIP) hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
40 11 326
9 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
40 11 333:334
10 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir İlinde Güzelbahaçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 18 340
11 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 4.10.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Para-Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin sorusu münasebetiyle
42 21 253:254
12 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 41 285:286
13 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 41 311:313
14 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 42 399 407:408
15 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorularını çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından-sözlü sorusu münasebetiyle
51 63 223
16 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Orhan Doğan hakkında,
54 78 300:302
17 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık hakkında,
54 78 300:302
18 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mahmut Almak hakkında,
54 78 300:302
19 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle hakkında,
54 78 300:302
20 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, Van Milletvekili Remzi Kartal, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Mardin Milletvekili Mehmet Sincar, Mardin Milletvekili Ali Yiğit, Şırnak Milletvekili Selim Sadak, Muş Milletvekili Muzaffer Demir, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları münasebetiyle,
54 78 300:302
21 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana hakkında,
54 78 300:302
22 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Ahmet Türk hakkında
54 78 300:302
23 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Emlak Bankasınca satın alınan makam arabalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
57 86 69:70
24 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te Batı Anadolu Teknik Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulmasına ilişiklin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 87 123:124
25 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin, Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfettiği iddiasıyla
63 118 117:118
26 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 10 arkadaşının, 1983yılından sonra kurulmuş ve TBMM'de grup kurmuş tüm siyasi partilerin ve Genel Başkanları ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 124 78
27 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 12 arkadaşının Başbakan ile yakınlarının yurt içi ve dışındaki mal varlıklarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 124 36:41
28 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Meclis gündeminin tıkanıklığına ve bir devlet bankasınca bir bankere verildiği iddia edilen krediye ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
65 2 186:188
29 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bir özel TV yayın kuruluşunun spor naklen yayınlarındaki haksız uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
65 5 367:368
30 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Sivas'a bağlı Selimiye Köyünde 10 vatandaşın teröristlerce katledilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
65 5 365
31 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, THY'na ait 9 adet DC-9 uçağının satılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
67 13 377:379
32 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un su sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 14 35:37
33 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 30 459:462
71 31 21:22 35
71 34 310
34 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, ankaların, Yazılı ve sözlü soru önergelerine verdikleri cevaplara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
72 38 11:12
35 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Ural Köklü, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 24 Kasım öğretmenler Gününe ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
72 41 454:457
36 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Özgür Ülke Gazetesinin Ankara ve İstanbul'daki binalarının bombalanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
73 46 171:172
37 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 468:471 477
38 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 602:604
39 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 59 562:563
40 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Gazeteci Yazar Uğur Mumcu cinayeti faillerinin yakalanmamasından duyduğu üzüntüye ve bazı tereddütlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 71 237:239
41 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da PTT çalışanlarının toplu gösterisi sırasında polislerin davranışlarına ve bazı belediyelerce işlerine son verilen işçilere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 71 241
42 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, tütün piyasasının açılma sürecine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
79 76 262:263
43 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu'nun; Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunun 1. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 84 116
44 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
82 91 347
45 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapılan üzüm mubayaasına ilişkin, Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
82 91 353:354
46 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da grevde olan tekstil işçilerinin durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 92 10:12
47 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy'un, Ankara Yüzüncü Yıl Kılıçaslan Lisesinde Alevî öğrencilere hakaret edildiği iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 101 454:455
48 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, toplusözleşmeler ve işçi sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
87 116 160:162
49 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : İl ve İlçe Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
87 117 273
50 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, uygulanmakta olan işçi grevlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 3 329:332
51 Gündem Dışı Konuşmalar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, ülkemizde pancar tarımının bugünü ve geleceği ve İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, işçi grevlerine ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
94 4 355:357