E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar BEKİR SAMİ DAÇE (ADANA) (ADALET BAKANI) : 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 16 195:198 218:219 238