E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Isparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 27 711:715
2 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santralına ilişkin sorusu münasebetiyle
3 34 518:523
3 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğünün 20.Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 39 292
4 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Çevre Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 56 625:638
5 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'nda tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 86 226
14 90 284:290
6 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesiyle ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu münasebetiyle
17 2 53:55
7 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan çevre koruma kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen çevre beratına ilişkin sorusu münasebetiyle
17 3 136:137
8 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü gemiye ilişkin sorusu münasebetiyle
18 9 129:131
9 Gündem Dışı Konuşmalar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli İli Gölcük İlçesi Belediyesinin, mezarlık olarak kullanmak üzere aldığı sahayı çöplük olarak kullanmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
19 18 339:341
10 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıflarına ilişkin sorusu münasebetiyle
19 18 352:360
11 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 46 410:420 424
12 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
31 78 483
13 Gündem Dışı Konuşmalar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünde meydana gelen faciaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 99 292:296
14 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
35 99 323:324
15 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 46 arkadaşının, Ümraniye-Hekimbaşı çöplüğünde meydana gelen olayda ihmal ve kusuru bulunduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 106 48:52
16 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin sorusu münasebetiyle
36 107 125:127
17 Söz Alanlar BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İSTANBUL) (ÇEVRE BAKANI) : Sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin sorusu münasebetiyle
36 113 473:476