E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AZİMET KÖYLÜOĞLU (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun günlük bir gazeteye verdiği demece ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
68 18 258:264
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AZİMET KÖYLÜOĞLU (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun, Konya Milletvekili Mehmet Keçeci'ler'in, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
68 20 411:416
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AZİMET KÖYLÜOĞLU (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın şahsına sataşması nedeniyle
76 57 49:50