E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem'in, alınan son ekonomik tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
57 86 20:27
2 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Bankacılık sektöründe son günlerde yaşanan krize ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
60 102 32:35
3 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Başbakanın Amerika'daki mal varlığının kaynağı ile Başbakan Yardımcısının da, İSKİ olayı gündeme geldikten sonra partilerine girdiğini ikrar ettiği paralara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
63 120 307:311
4 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Turhan Tayan ile Sosyal demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 1995 Yılı İçin Bir Geçiş Programı Hazırlanmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
65 3 289:295
5 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 25 85 87:88 99:100
70 28 317:318 320
71 31 46:48
71 32 163 176:177
71 34 330:332
72 38 51
72 39 150:154 166:167 179:180
72 40 371:372
6 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 35 408:409 427:428 437 442:443
71 37 716 719
7 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 49 457:458 467:468 476:478 493:494 507:508
8 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilatı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 52 222:227 239:240
9 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 52 261:267 283
10 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, faaliyeti Hükümetçe durdurulan bankaların mudilerinin uğradığı zararlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
78 69 92:96
11 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, izlediği ekonomik politikalarla ülke ekonomisini tahrip ederek çalışanları ve üretenleri yoksullaştırdığı ve rant geliri elde edenleri zenginleştirdiği iddiasıyla, Başbakan Tansu Çiller ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
78 69 107:119
12 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
78 73 430:433
13 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, Yatırımları ve İhracatı Teşvik Kararnamesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
80 81 267:271
14 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 139 346:354
92 140 7:22
92 142 338:340
15 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Senirkent'te Vuku Bulan Sel Afeti Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
93 147 389
16 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 4 360:366
17 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı vePlan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
97 27 90:92
18 Gündem Dışı Konuşmalar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : İstanbulMilletvekili Halit Dumankaya'nın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
97 28 142:145
19 Söz Alanlar AYKON DOĞAN (ABDULLAH AYKON DOĞAN) (ISPARTA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
97 28 147:149