E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Genel Görüşme Önergeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2)
1 12 380:381
1 15 559:587
2 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
1 15 584:587
1 16 610:613
3 Genel Görüşme Önergeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetler ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2)
1 16 609:640
4 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkan-vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
2 21 385:389
5 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 61 662:666
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) (MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 339:341
7 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Anavatan Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin Kıbrıs ve Bosna-Hersek konulan başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 94 109:112
8 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda genel görüşme münasebetiyle
16 97 352:357
9 Gündem Dışı Konuşmalar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin almış olduğu karara ilişkin
22 34 96:98
10 Gündem Dışı Konuşmalar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Azerbaycan topraklarının işgaline yönelik Ermenistan saldırılarına ilişkin
33 89 568:569
11 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) (MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 298:299
12 Genel Görüşme Önergeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Ve 15 arkadaşının, terör olaylarının çözümü, milli birlik ve 'bütünlük konusunda genel görüşme açılmasına ilişkim önergesi (8/39)
42 22 290:291
13 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 38 106:109
49 54 627:630
14 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, kendisinin söylemediği şeyleri söylemiş gibi göstererek sataşması nedeniyle
49 54 632:633
15 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) (MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : TBMM'nin 74. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 426:428
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Yabancı bir parlamenterin dokunulmazlıkları kaldırılan D.E P. milletvekilleriyle birlikte TBMM çatısı altında basın toplantısı ve eylem yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve TBMM Bakanı Hüsamettin Cindoruk'un cevabı (7/4743)
64 124 202:203
17 Teklifler ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14.Maddesi ile Eklenen 10. Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68. Maddesinin Değiştirilmesine Dair (2/549,2/295)
73 48 407:409
18 Söz Alanlar ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) : Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
74 50 114:117
19 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri ALPARSLAN TÜRKEŞ (YOZGAT) (MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : TBMM'nin 75. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
85 103 18:20