E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başbakan-Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın, Gümrük Birliğine ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
81 83 27:31
2 Gündem Dışı Konuşmalar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
81 85 226:229
3 Söz Alanlar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
83 94 245
4 Söz Alanlar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine îlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyle
84 101 477
5 Gündem Dışı Konuşmalar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Mehmet Alp'in, doğu sınır kapılarımızın durumu ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
90 133 370:371
6 Söz Alanlar ALGAN HACALOĞLU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konusunda, SHP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri konusunda, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, Bcsna-Hersek'te son gelişen olaylar konusunda, Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 9 Arkadaşının, Bosna-Hersek'teki Sırp saldırıları konusunda, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 Arkadaşının Bosna-Hersek'te meydana gelen son gelişmeler konusunda ve, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 14 Arkadaşının, Bosna-Hersek'te yaşanan soykırım ve Sırp vahşeti konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
93 148 454:461