E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, fakir hastaların ücretsiz tedavi edilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 12 368:369
2 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
1 13 450:452
3 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, TBMM Başkanlık makamının saygınlığı ve bu saygınlığın korunmasının gerekliliğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 15 550:551
4 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, olumlu muhalefet yapılması, Hükümetin bazı vaatleri ve Kahramanmaraş ilinin içme suyu sorununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 15 556:557
5 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
1 16 633:638
6 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğindeki Müslüman Türk cumhuriyetlerde meydana gelen son siyasal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 16 598:599
7 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Hükümet kuruluşundan sonra yapılan tayinlere; Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılan Çekiç Güç'ün görev süresine, Halkın Emek Partisince Ankara'da düzenlenen kongreye, KİT ürünlerinde yapılacak fiyat ayarlamaları ile Hükümetin diğer tasarruflarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 17 20
8 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in gündem dışı konuşmasında isminden bahsedilmesi nedeniyle açıklaması
2 22 421
9 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynaktan, kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
2 23 548:549
10 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ile Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun, Lice, Kulp ve Diyarbakır'da yaptıkları incelemelere ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
2 23 534:535
11 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 25 635
12 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'ın, son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde cereyan eden olaylar; bir milletvekilinin Avrupa basınında çıkan, bu olaylara ilişkin beyanatı; bazı milletvekillerince, bu olaylarla ilgili olarak TBMM'de yapılan konuşmalar ve bunların birbirleriyle ilişkileri ne; güneydoğu olaylarıyla, Kürt sorununun özel bir dikkat ve titizlik gösterilerek düşünülmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 25 627:629
13 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının verimliliğini artırıcı, alınması gereken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 30 143:144
14 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa.Milletvekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçları bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
3 31 272:273
15 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Kalkınmada öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
4 40 339
16 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Ankara ili ve ilçe belediyelerinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
4 40 349
17 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
4 40 353:354
18 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
4 41 411:412
19 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin İsviçre Bankalarında bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
4 41 420:421
20 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın 25 Aralık 1991 günü PKK militanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin sorusu münasebetiyle
4 41 419
21 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 85:92
22 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 63 70
23 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde iktidar ve muhalefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 64 150:151
24 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna-Hersek ile Mekadonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
9 69 395
25 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçesinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 69 397
26 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından- sorusu münasebetiyle
9 69 393:394
27 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
9 69 401:402
28 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Göksun-Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
9 69 410
29 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Hersek ile Mekadonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
9 69 395
30 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : sorusu münasebetiyle
9 69 393:394
31 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
10 72 262:265
32 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon-Çay İlçesi belediye işçilerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından- sorusu münasebetiyle
11 78 262
33 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili' Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde Üniversite açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından- sorusu münasebetiyle
11 78 256
34 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 17 Mayıs Pazar günü New-York'ta düzenlenen Türk Günü Yürüyüşüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 79 297:300
35 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
13 85 45:49
36 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
17 3 118:119
37 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nm, vali atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
17 3 128
38 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
17 3 125
39 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne Alipaşa Kapalı çarşısında çıkan yangına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 8 50
40 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Mox International Şirketi ile ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
18 8 70:71
41 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
18 8 58
42 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
18 8 61
43 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
18 8 68
44 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Şuhut Sağlık Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık bakanından sorusu münasebetiyle
18 9 114:115
45 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu münasebetiyle
18 9 118:119
46 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi acil giriş kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu münasebetiyle
18 9 122:123
47 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal-gaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 9 125
48 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 9 116
49 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 14 61:62
50 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük Kapısına ilişkin sorusu münasebetiyle
19 15 158:159
51 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu münasebetiyle
19 15 171
52 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
19 15 175
53 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
19 15 170
54 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
19 15 165:166
55 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 23 170
56 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
21 28 40:41
57 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin Espiye ilçesi Ericek ve Avluca köy yollarına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 28 39
58 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
21 28 43
59 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin sorusu münasebetiyle
21 28 34
60 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Almanya'nın Mölln Kasabasında neonazilerin, Türklerin bulunduğu evlere yaptıkları saldırılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
21 30 241:242
61 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş-Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
22 33 50
62 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu münasebetiyle
22 33 60:61
63 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2. derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 33 47
64 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu münasebetiyle
22 33 53:54
65 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadi teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
22 36 322:329
66 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Anayasa Mahkemesine yeni atanan üyenin göreve başlatılmamasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 57 441:442
67 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, Parlamentonun itibarının korunmasına ve Malazgirt Kaymakamıyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 64 82
68 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 75 101:102
69 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 76 187
70 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 76 202:203
71 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 76 190
72 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç,sebze ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sorusu münasebetiyle
31 76 192:193
73 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Irak'ta yaşayan Türkmenlerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 76 187
74 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, yaklaşan Nevruz kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 80 17
75 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalarda zorunlu bekâret kontrolü yaptırdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 322
76 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir-ikizdere, Çobançeşme-Hınıs Devlet Karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 313
77 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
32 81 323
78 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 326
79 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 302
80 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı-Kazımkarabekir-Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 303:304
81 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 305
82 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon-Araklı ilçesi Köprü üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
32 81 309
83 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Akın Gönen'in, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümet üyelerine sataşması nedeniyle
33 85 232:233
84 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 85 221:222
85 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi'nin, Avrasya Projesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
33 88 510:511
86 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere ilişkin sorusu münasebetiyle
33 88 503
87 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş'in, Azerbaycan topraklarının işgaline yönelik Ermenistan saldırılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 89 569:571
88 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Kültür ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
35 96 34
89 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500. Yıl Vakfına getirilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
35 96 23:24
90 Gündem Dışı Konuşmalar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, birikmiş olan işçi alacaklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
35 100 357:358
91 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçaklarında askeri malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
36 107 136:137
92 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner ile Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 11 arkadaşının, Avrupa'da ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 109 187:189
93 Söz Alanlar AKIN GÖNEN (MANİSA) (DEVLET BAKANI) : Basında yer alan Emlak Bankası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
36 113 470:471