E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
1 8 181:198
2 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkan-vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
2 21 331:339
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Oturum Başkanının, usule uymadığı, sataşmalarda bulunduğu iddiasıyla
4 43 540 543:545
4 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
5 46 77:97
5 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
8 61 618:631
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 334:335
7 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : ANAP Grubu adına A. Mesut YILMAZ'ın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek'te meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
11 78 208:211
8 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, ileri Sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle
11 78 227:229
9 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda genel görüşme münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
16 97 293:305
10 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
23 38 83:101
26 52 670:688
11 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın, Tokat Milletvekili Güler İleri ile Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmalarında, kendisine sataşıldığı nedeniyle
26 52 698:699
12 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyeti sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 248:250
13 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 288:290
14 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin
37 115 7:10
15 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
37 115 22:23
16 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
37 121 511:526
17 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
46 38 60:74
18 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
49 54 580:592
19 Üyelerle İlgili İşler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
56 82 47:49
20 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 74. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem veanlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 418:419
21 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
59 98 317:323
22 Meclis Araştırması Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 93 milletvekilinin; Başbakan Tansu Çiller ve eşiyle, yakınlarının yurt içinde ve yurt dışındaki mal ve gayrimenkul edinmelerinin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırma önergesi (10/193)
64 124 20:23
23 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, partilerine sataşması nedeniyle
64 124 92:94
24 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
74 50 47:62
76 61 796:808
25 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in kendisine sataşması nedeniyle
84 98 176:179
26 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 75. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
85 103 10:12
27 Genel Görüşme Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Ve Demokratik Sol Parti Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile 28 arkadaşının, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63)
85 107 385:386
28 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
91 139 405:415
29 Genel Görüşme Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 93 milletvekilinin; Bosna-Hersek konusunda genel görüşme önergesi (8/42,43, 65, 66, 67, 68, 69)
93 148 413:415
30 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
94 8 480:495
31 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar'ın konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
95 16 164:166