E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, çalışanların erken emekliliklerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 22 416:417
2 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Cem Kozlu'nun, bürokrasideki bazı atamalara ilişkin konuşması dolayısıyla
2 24 577:578 580
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 24 569:570
4 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Rıza Müflüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 28 23:26
5 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından- sorusu münasebetiyle
3 29 118:120
6 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinin görevli bir öğretmenle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından- sorusu münasebetiyle
3 29 123:124
7 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, TC Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporu münasebetiyle
3 30 182:185
8 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 32 381:388 395
9 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, değişik hiyerarşik kademelerde yapılan tayinler ve yer değiştirmeler ile Hükümetin izlediği genel personel politikası ve muhtemel sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
9 66 263:264
10 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, Bankalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 70 24:26
11 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 75 19:20
12 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, maden işçilerinin toplu sözleşmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 55 276:279
13 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı-Sefaköy yolunu kestiği noktada kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 227
14 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşan-Elbistan-Karakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 228
15 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 237
16 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
28 60 239
17 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın.Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
29 63 41
18 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup siyasi kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
31 75 112:113
19 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul-Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
31 76 198:199
20 Söz Alanlar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülüne ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
35 96 31:32
21 Gündem Dışı Konuşmalar ŞERİF ERCAN (EDİRNE) (DEVLET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hâkim ve savcılara adli hizmetlerde çalışan diğer personelin özlük haklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 113 462:463