E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ŞİNASİ ALTINER (ZONGULDAK) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun Hazar Denizi petrolünün Karadeniz limanlarına taşınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
94 7 439:440