E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nun 28.9.1993 tarihli8. Birleşiminde yaptığı 2000 yılı Olompiyat Oyunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 9 203:205
2 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, ücretlerini alamayan hakemler ve oynanmayan amatör futbol müsabakalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 16 207:209
3 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 40 214:217
4 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, gençlik ve spor sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
51 61 69:70
5 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin sorusu münasebetiyle
65 2 212
6 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 52 335:339 346:348
7 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nun, Hentbol Millî Takımımızın Güney Kıbrıs Rum Millî Takımı ile yapacağı müsabakaya ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
83 93 88:92
8 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
83 94 237:238
9 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
83 94 239
10 Söz Alanlar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 28 arkadaşının, Hentbol Millî Takımının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile maç yapmasını uygun bularak millî çıkarlarımıza ters düştüğü iddiasıyla Devlet Bakanı Şükrü Erdem hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
84 98 171:176
11 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in sarf ettiği söze ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
84 101 445:449
12 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ ERDEM (BURSA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce açılan ihalelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
85 104 72:77