E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
10 71 122:123
2 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesinin planlamasına ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
11 79 293:294
3 Söz Alanlar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet Bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 91 358:360
4 Söz Alanlar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün-Elbistan karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
35 96 18
5 Söz Alanlar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman-Ermenek ile Karaman-Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
35 96 19:20
6 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Günyurdu (Bakraz) Barajı inşaatı ihalesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
36 112 369
7 Söz Alanlar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 25 arkadaşının, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyal demokra t Halkçı Parti Grubu adına Grup Baaşkanvekili Aydın Güven Gürkan'ın Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının ve Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda, genel görüşme münasebetiyle
40 9 244:247
8 Gündem Dışı Konuşmalar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Denizcilik Bankası Nakliyat TAŞ' in özelleştirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
41 17 239:240
9 Söz Alanlar İBRAHİM TEZ (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Denizcilik Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
47 40 240:245