E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Seçimler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) : Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçimi
1 2 30:35
2 Söylevler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (TBMM BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşması.
1 2 36
3 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (TBMM BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 68. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
10 62 252:255
4 Söylevler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (TBMM BAŞKANI) : TBMM'nin 18 Dönem 2 nci yasama yılını açış konuşması
14 1 12:14
5 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (TBMM BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 ncu kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 81 337:339
6 Seçimler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) : Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ikinci kez seçimi
31 2 104:112
7 Söylevler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (TBMM BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ikinci kez seçilmesi dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşması
31 2 113
8 Önergeler YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) : Başbakanlığa atanması nedeniyle TBMM Başkanlığından çekildiğine ilişkin (4/93)
33 29 308:309
9 Hükümet Programının Okunması YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 47 nci Hükümetin (Akbulut Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
33 30 337:366
10 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 47 nci Hükümetin (Akbulut Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
33 31 373:430
11 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 47 nci Hükümetin (Akbulut Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
34 33 5:6 11:15
12 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 44 99:118
38 59 483:493 506
13 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
52 44 112:131
54 58 730:744 753
14 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Dış Politika, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
41 80 243:263
15 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 70 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
44 106 201:203
16 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
46 125 330:337
17 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan Hükümete, meydana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren olaylar sebebiyle, savaş hali ilanı, silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında yetki istemine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
46 126 477
18 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : SHP ve DYP grupları adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri münasebetiyle
46 126 459:465
19 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
51 42 489:496
20 Gündem Dışı Konuşmalar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
55 64 217:224
21 Söz Alanlar YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1514) ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açıklaması münasebetiyle
55 66 316:321
22 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri YILDIRIM AKBULUT (ERZİNCAN) (BAŞBAKAN) : TBMM'nin Kuruluşunun 71 nci Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
59 107 415:417