E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 2872 sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 20.6.1987 Tarih ve 3401 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 29 313:316
3 30 344
2 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel ve 40 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları ve bu sorunların çözüm yolları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 31 436:442
3 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çevre Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Çevre Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 47 204:212 215
4 Söz Alanlar VEYSEL ATASOY (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çevre politikası oluşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 69 197:205