E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 46 ncı Hükümetin (II. Özal Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
1 3 39:72
2 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 46 ncı Hükümetin (II. Özal Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
1 4 80:208
3 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 46 ncı Hükümetin (II. Özal Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 6 332:339
4 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı
6 45 108:134
10 60 77:88 106:107
5 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 45 108:134
10 60 77:88 106:107
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 68. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
10 62 255:257
7 Önergeler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Ve 172 arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin Olağanüstü toplanmasına ilişkin (4/32)
13 75 13:17
8 Teklifler TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine dair (2/79)
13 76 75:157
13 77 175:197
9 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli idareler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 37 109:134
21 51 723:734 745:746
10 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Anayasanın 111. maddesine göre güven istemi münasebetiyle
24 74 354:369
11 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Anayasanın 111 ve İçtüzüğün 106. maddeleri uyarınca yapılan güven oylaması münasebetiyle
25 75 5:6
12 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 81 339:341
13 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 107 281:299 349
14 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 27.9.1989 tarih 8. Birleşimde, İstanbul'da bir toplantıda kendisine yöneltilen irtica ile ilgili soruya vermiş olduğu ve basın kanalıyla kamuoyuna yansıyan yanıtına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
31 9 286:287
15 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 10 91:99
16 Gündem Dışı Konuşmalar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 13 209:213
17 Söz Alanlar TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 48 arkadaşının, hükümetlerindeki Bakanlık görevlerinden ayrılan milletvekillerine resmî araç tahsis ettirdiği, bu araçların kullanılmasından doğan ve devletçe karşılanan masraflar nedeniyle hazineyi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Taşıt Kanununun 16 ve Türk Ceza Kanununun 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 16 412:415
18 Cumhurbaşkanı Seçimi TURGUT ÖZAL (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : İstanbul Milletvekili Başbakan Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına seçimi (Birinci-İkinci-Üçüncü Turlar ve Oylama)
33 20 53:61
33 21 69:71
33 24 127:128
19 Söylevler TURGUT ÖZAL (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla yaptığı teşekkür konuşması.
33 24 128:129
20 Cumhurbaşkanının Ant İçmesi TURGUT ÖZAL (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanlığına seçilen İstanbul Milletvekili Başbakan Turgut Özal'ın andiçmesi
33 29 302
21 Söylevler TURGUT ÖZAL (CUMHURBAŞKANI) : Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması dolayısıyla
33 29 302:306
22 Söylevler TURGUT ÖZAL (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. Dönem 4. Yasama yılını açış konuşması
47 1 8:14
23 Söylevler TURGUT ÖZAL (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. Dönem 5. Yasama Yılının açılışı münasebetiyle
63 1 4:9