E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar SAFFET SERT (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Etibank'taki uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
25 78 200
2 Söz Alanlar SAFFET SERT (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk ve 18 arkadaşının, personel rejimi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 7 184:189