E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Başbakan Turgut Özal tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle, DYP Grubu adına
1 4 80:107
2 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının Genel Kuruldaki görüşme gün ve saatleri ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Teklifinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Tek lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1. sırasına alınmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi münasebetiyle, DYP Grubu Adına
4 36 200:204
3 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı hakkında DYP Grubu adına konuşması
6 45 25:50
10 60 24:43
4 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Katma Bütçeli Kuruluşların 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesin hesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu Adına
6 45 25:50
10 60 24:43
5 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 68. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
10 62 260:263
6 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Trabzon'da yaptığı konuşmanın kamuoyunda uyandırdığı kaygılara ilişkin
10 63 276:281
7 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli idareler 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 Matı Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu Adına
19 37 26:54
21 51 667:669
8 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Anayasanın 111. maddesine göre güven istemi münasebetiyle, 06/04/1989
24 74 332:343 370:372
9 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 81 344:346
10 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, 1 Mayıs 1989 Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelen olaylara ilişkin açıklaması münasebetiyle, DYP Grubu Adına
27 85 66:69
11 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu Adına
30 104 15:36
12 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle, DYP Grubu Adına
32 10 57:67
13 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu Adına
35 44 27:53
38 59 455:474
14 Teklifler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/119)
39 66 173:174
42 86 44:52
15 Üyelerle İlgili İşler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
39 67 273
40 68 22:23
16 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1989 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1989Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu Adına
52 44 24:57
54 58 685:712
17 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Amasya İli Merzifon İlçesi Yeniçeltek Maden İşletmesinde 69 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan grizu faciası ve bundan sonra alınması gerekli tedbirlere ilişkin
40 76 379:381
18 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Dış Politika, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle, DYP Grubu Adına
41 80 263:275 297:303
19 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 70. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
44 106 205:208
20 Meclis Araştırması Önergeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Ve 10 arkadaşının, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
46 125 302:303
21 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı'nın, Hac sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan müessif olaylar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle, DYP Grubu Adına
46 125 321:329
22 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : SHP ve DYP grupları adına, Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Basra Körfezindeki olaylar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri münasebetiyle, DYP Grubu Adına
46 126 449:459
23 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, son günlerde meydana gelen terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla, DYP Grubu Adına
49 17 193:200
24 Gündem Dışı Konuşmalar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla, DYP Grubu Adına
55 64 199:208
25 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1514) ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açıklaması münasebetiyle, DYP Grubu Adına
55 66 304:309
26 Önergeler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Ve 21 arkadaşının, Uyguladıkları yanlış politikalar sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/20)
58 101 338:339
59 104 52:74 76:84
27 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin Kuruluşunun 71. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önemi ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
59 107 421:424
28 Önergeler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) : Ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmeler karşısında etkin olmadıkları, konulan kapalı diplomasi ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bıraktıktan ve dış politika konusunda ülkemizi yalnızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/24)
61 119 21:23 25:57
29 Söz Alanlar SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (ISPARTA) (DYP GENEL BAŞKANI) : Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşmeleri münasebetiyle, DYP Grubu Adına
61 130 604:616