E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NAMIK KEMAL ZEYBEK (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa şehri hakkında Başbakan Turgut Özal'ın beyanına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 13 219:220
2 Söz Alanlar NAMIK KEMAL ZEYBEK (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 55 702:709 715
3 Gündem Dışı Konuşmalar NAMIK KEMAL ZEYBEK (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Kültür Bakanlığınca, 1990 yılının Bilgi Yılı ilan edilmesi nedeniyle bilginin önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
42 86 18:23
4 Söz Alanlar NAMIK KEMAL ZEYBEK (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 49 375:385