E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
15 13 273:278
2 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Kırıkkale'de görülen tifo hastalığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 28 316:317
3 Söz Alanlar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 Arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapılan zamların nedenini tespit etmek ve konuya çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
18 31 138:143
4 Söz Alanlar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü1989 Malî Yılı Bütçesi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 47 246:255 258:259
5 Söz Alanlar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 394:395