E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in 18.2.1988 tarihli 24. Birleşiminde yaptığı İmar Kanununa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 25 11:13
2 Söz Alanlar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 49 466:472
3 Gündem Dışı Konuşmalar NİHAT KİTAPÇI (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze'nin bazı mahallerinin şuyulandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
11 68 120