E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Hatay milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumar makinelerine ilişiklin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 20 255:256
2 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ve, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 50 641:654 657
3 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Afyon Milletvekili Metin Balıbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 18 114:116
4 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 42 550:555
5 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapılan bir atamaya ilişkin sorusu münasebetiyle
23 62 328
6 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Kanunî Sultan Süleyman Sergisinin Londra'daki açılışının Başbakanı temsilen eşi Semra Özal tarafından yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 62 314
7 Söz Alanlar MUSTAFA TINAZ TİTİZ (ZONGULDAK) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in Sakarya ili Kültür Sarayı inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
23 63 398:399