E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA KALEMLİ (KÜTAHYA) (ORMAN BAKANI) : 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 2 arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarını Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 135 321:323