E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 7. 11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
58 96 116:122 128:129