E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 76 arkadaşının, Millî İstihbarat Teşkilatının yıpranmasını önlemek ve bu teşkilatı, Kanununda yazılı görevlerinin sınırları içerisine çekmek için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 31 409:411
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük insan Atatürk'ün ölümünün 50.yıldönümü sebebiyle Çorum'da düzenlenen anma toplantısında Atatürk'e yapılan saygısızlığa ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 30 67
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, iktidarın TRT'ye direkt müdahalesi, basın üzerinde uyguladığı ekonomik ambargo ile, kapanan gazeteler ve çalışanlarının güvencesiz kalması konularına iliş kin gündem dışı konuşması dolayısıyla
18 36 623:627
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, yazılı basın ve hükümet ilişkilerine dair gündem dışı konuşması dolayısıyla
23 58 94:100
5 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : 29 Mart 1989 tarihinde Mecliste vuku bulan müessif olaya ilişkin
24 72 259:260
6 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980tarihinden bu yana Başbakanlık Bütçesine konulan örtülü ödeneklerin 1050sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa uygun olarak sarf edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 73 272:273
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, TRT'nin son zamanlardaki yayınlarını yasalara aykırı olarak yürüttüğü iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 90 249:252
8 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, basın hürriyetine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 92 380:383
9 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Erçetin Durutürk ve 18 arkadaşının, konut sorunu konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
28 94 68:73
10 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkârların sorunları ve çözüm yolları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 7 214:216
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ayçiçeği ürün bedellerinin ödenmesinde meydana gelen gecikmeler ve üreticilerin sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 17 473:474
12 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, gelişen şartlar içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 19 15
13 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Teknoloji Haftasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 38 149:151
14 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 38 162:169
15 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 46 53:63
16 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 46 98:101
17 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Azerbaycan'da cereyan eden olaylar karşısında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görüş ve tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 68 16:19
18 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerifin Gümülcine Bidayet Mahkemesinde yargılanmaları ve Batı Trakya Türklerine yapılan saldırılara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
40 70 133:137
19 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Prof. Muammer Aksoy'un cenaze töreninde güvenlik güçlerince basın mensuplarına karşı izlenen tutuma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 75 354:356
20 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının.ülkemize sığınan Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 79 142:144
21 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılacak seçimler ve Türkiye'nin bu konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 101 318
22 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Tasvibe Sunulan 1987 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait; 3346 Numaralı Kanunun 8. Maddesi Uyarınca Hazırlanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporu ve Bu Rapora Yapılan İtiraz ile Komisyonun Görüşü münasebetiyle
51 35 187:194
23 Söz Alanlar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 46 323:335 343:345
24 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Kayseri Milletvekili S. Halil Özsoy'un, bir grup SHP'li milletvekilinin TRT Genel Müdürlüğündeki davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
55 72 440:444
25 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET YAZAR (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun TRT Kurumunun son günlerde takip ettiği yayın politikası ile Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve TRT yayınlarına ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
56 83 412:414