E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Çevre Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 363:370 377:380
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İskenderun Körfezinin kirlenmesi ve ekolojik dengesinin bozulmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
50 24 92:95
3 Söz Alanlar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Çevre Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 48 193:198 202:203
4 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (HATAY) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 5 Haziran 1991 Çevre Günü nedeniyle, çevre sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
61 126 420:424