E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Gaziantep Cezaevinde öldürüldüğü iddia edilen Veli Can Oduncu'nun, öldürülmeyip, kaçırıldığı iddiasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 19 176:181
2 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 2 arkadaşının; 2972 Sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 78 275:276 278:281 287:290
3 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Uygulama İmkânı Kalmamış Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 18 133:134
4 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Cezaların idarî Nitelikte Cezaya Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 20 286:288
5 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : 2004 Sayılı icra ve iflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun t ki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 Sayılı icra ve iflas Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 538Sayılı Kanunla Değişik 1. Maddesinin 2.Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
16 21 335:337
6 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ek Maddeler ilave Edilmesine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 10Haziran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle.
18 36 638:640
7 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 42 467:476 481
8 Söz Alanlar MEHMET TOPAÇ (UŞAK) (ADALET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Yargıtay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 42 497:499