E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 14 arkadaşının, buğday üretiminde gerekli teknoloji ve standardizasyonu sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmalı ve buğday üreticilerini güçlendirmek için kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 91 340:346
2 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, bu yıl hüküm sürmekte olan kuraklığın tarım sektöründe doğurduğu sorunlara ve sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 93 14:18
3 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, kuraklık ve Güneydoğu'daki köy hizmetlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
28 97 238:241
4 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ı, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
31 9 351:360
5 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 14 288:295 311
6 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, ülkemizde yaşanan kuraklık ile bu kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin sorunları ve dağıtılacak tohumluklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 17 481:485
7 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, kışlık odun kesimleri sonucu orman köylüleri arasında cereyan eden huzursuzluklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
33 28 274:275
8 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere kereste verilmediği iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
34 39 230:231
9 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
34 40 283:284
10 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce kişi ve kuruluşlara ön ve kesim tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
34 40 289
11 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 53 410:428
12 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İti Kula İlçesindeki Sandal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su almadığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
40 70 174:175
13 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
42 91 241:246
14 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
43 100 258:270
15 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 113 170:175
16 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Yasar Topçu'nun, çeltik piyasasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 12 403:405
17 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktuktan, enflasyonu devlet politikası haline getirerek vatandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
50 24 123:135
18 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Münasebetiyle ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
54 55 347:364 368:369
19 Gündem Dışı Konuşmalar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Karadeniz'de hamsi ve diğer balıkların katliamına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
55 62 94:96
20 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 74 65:75
21 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde1980 yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
58 98 211:216