E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar KEMAL AKKAYA (SAMSUN) (DEVLET BAKANI VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEKİLİ) : Isparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlananlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
44 110 396:397