E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Danıştay Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 49 372:376
2 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 49 402:408 413
3 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 49 435:443
4 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Isparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Hac organizasyonuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
12 72 11:12
5 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, SEKA'da uygulanan grev, lokavt ve işçi haklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
15 9 12:13
6 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 39 42:50 63
7 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Danıştay Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Danıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 40 270:274
8 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 41 316:321
9 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
20 41 346:352
10 Söz Alanlar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ali Eser'in, bakanlar için satın alınan veya kiralanan lojmanlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 63 392:393
11 Gündem Dışı Konuşmalar KAZIM OKSAY (BOLU) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, çalışma yaşamını olumsuz etkileyen toplu iş sözleşmeleri uyuşmazlıklarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 70 172:173