E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Cem'in, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı ve tehlikeli işaretlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 66 100:102
2 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, son yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
24 70 166:170
3 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
25 77 163
4 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu ve Nevşehir Milletvekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 110 ncu maddesine göre Rapora itirazı münasebetiyle
26 83 22
5 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : 1 Mayısta İstanbul'da meydana gelen olaylarla ilgili gündem dışı konuşmalar sırasında Hükümete sataşıldığına ilişkin
27 85 76:82
6 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Harp Akademileri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporları münasebetiyle
27 92 407
7 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 101 92:93
8 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Ahmet Nedim'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın Kapıkule ve Dereköy hudut kapılarındaki durumları ve yaşadıkları insanlık dışı olaylara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 102 216:219
9 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Vedat Altun'un, laiklik ve Atatürkçülük konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 18 527:529
10 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 43 389:391
11 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan konuşmaların önem ve ağırlığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
38 61 563:565
12 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, terör olaylarının, toplumun demokratikleşme istemlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
43 95 14:17
13 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 95 25
14 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, çimento, toprak, kimya ve lastik sanayii işkollarındaki grev ve bu grevler sonucu ortaya çıkan duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 104 9:10
15 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında iki Âkit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
44 104 18:19
16 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
44 109 311:313
17 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez Krizi ve ambargo bahanesiyle yapılan zamlara ve KDV oranlarının yükseltilmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
48 12 410:413
18 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Fransa'da yayımlanan Liberation Gazetesinde çıkan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığına dair haberlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 13 11:13
19 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Federal Almanya ile, Demokratik Almanya'nın birleşmesine ilişkin
49 15 116:117
20 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, İsrail güvenlik kuvvetlerince bir grup Filistinlinin Kudüs'te katledilmelerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
49 18 244:245
21 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
50 26 316:324
22 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 48 271:272
23 Söz Alanlar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1514) ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in açıklaması münasebetiyle
55 66 310:316
24 Gündem Dışı Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez Savaşı sonrası gelişmeler ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
58 94 11:15
25 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KAMRAN İNAN (BİTLİS) (DEVLET BAKANI) : SHP Grubu Sözcüsü İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın Hükümete sataşması nedeniyle
61 121 144:146